Upratané profesionálne. Hygienicky čisté. 0948 033 083

Upratovanie firiem

cenová ponuka

kalkulácia promptne komplexne korektné ceny

Upratovanie firiem

Cenová ponuka sa pripravuje na základe krátkej fyzickej obhliadky vašich priestorov a zadefinovania požiadaviek klienta. Rozloha objektu je dôležitý ukazovateľ pre cenotvorbu, je však významne ovplyvňovaná ďalšími faktormi ako obsadenosť firmy pracovníkmi, typom podlahových plôch, kvalitou použitých materiálov a nábytku, počtom sociálnych zariadení, rozsahom požadovaných prác nad obvyklý štandard a pod. Cena sa stanovuje na báze mesačného paušálu za upratovanie priestorov v požadovanom rozsahu a kvalite.  

V segmente upratovacích služieb, kde cena práce tvorí takmer 3/4 celkových nákladov znamená orientácia klienta výhradne na kritérium najnižšiej dodávateľskej ponuky zároveň „záruku“ využitia najlacnejšej pracovnej sily. To zákonite vedie k nekvalitným službám a spusteniu kolotoča opakovaných výmien upratovacej spoločnosti. Ponúkame preto riešenia, ktoré tomu zabránia a  zároveň vás odbremenia od nepríjemnej operatívy, plus zabezpečia dlhodobo spoľahlivý a profesionálny upratovací servis.

Štruktúra nákladov

Cena práce

mzda vrátane odvodov a daní | zastupovanie počas dovolenky a  práceneschopnosti

Manažment

riadenie objektu | kontrola kvality | riešenie zástupov | zásobovanie prostriedkami

Pracovné nástroje a prostriedky

upratovacie vozíky | mopy | vysávače | čistiace stroje | vedrá | handričky 

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

čistiaca chémia | dezinfekčné prostriedky 

Jediné čo musíte urobiť vy je ozvať sa nám

Prvý kontakt

kontaktovať nás môžete akýmkoľvek spôsobom obvyklým v roku 2021 🙂 cez WhatsApp, Messanger, telefonicky, mailom, rýchlym formulárom na našej stránke. Ozveme sa Vám obratom a dohodneme si termín krátkeho stretnutia u vás.

Obhliadka

Flexibilne sa prispôsobíme vami navrhnutému času a termínu obhliadky. Zisťujeme si len podstatné informácie potrebné pre kvalitné vypracovanie ponuky, tak aby sme Vás a vašich kolegov čo najmenej vyrušovali. Max 5 - 30 min. podľa veľkosti objektu

Upratovací plán

Na základe získaných údajov z obhliadky vypracujeme náš návrh profesionálneho upratovacieho plánu. Ten obsahuje: optimálnu frekvenciu, navrhovaný časový fond a počet pracovníkov, detailný popis pracovných činností pre efektívne upratovanie

Cenová ponuka

Najneskôr do 3 pracovných dní obdržíte od nás obchodnú ponuku v pdf a e-forme na pravidelné upratovacie služby vrátane relevantných referencií našich dlhročných zákaznikov. V prípade potreby si upresníme vybrané body

Unger - upratovanie firiem

kvalitní pracovníci
profi prostriedky
spoľahlivé služby

Hako - stroje pre profesionálne upratovacie služby

V prípade akceptácie cenových a obchodných podmienok  pripravíme kompletné zmluvné podklady samozrejme s možnosťou zapracovania eventuálnych návrhov k ponuke. Súčasťou zmluvy sa stáva taktiež vypracovaný pracovný plán s detailným rozpisom činností podľa typu priestorov a príslušnou frekvenciou.

Po podpise zmluvy a v dohodnutom termíne začatia našich služieb objektový manažér zabezpečí všetky potrebné kroky, činnosti a dohľad nad rozbehnutím upratovania vašej firmy. Po zabehnutí objekt prechádza do procesného režimu bežnej operatívy a kontroly kvality služieb v rámci nášho CRM systému.

cleanlux stars

Kontaktný formulár

pre získanie kvalitných a bezproblémových upratovacích služieb