HOT LINE 0948 033 083

FIREMNÍ KLIENTI

upratovanie komerčných prevádzok

Upratovanie firiem

Vypracovanie korektnej cenovej ponuky za upratovanie a čistiace práce uskutočňujeme na základe fyzickej obhliadky vašich kancelárskych a firemných priestorov. Výmera priestorov je dôležitý ukazovateľ pre cenotvorbu, ale ovplyvňujú ju mnohé ďalšie faktory ako obsadenosť firmy pracovníkmi, typy podlahových plôch, samotné zariadenie nábytkom, počet sociálnych zariadení a pod. Na základe obhliadky pre vás pripravíme  podrobný upratovací plán zahŕňajúci potrebný počet pracovníkov, celkový časový fond a to v požadovanej frekvencii a čase podľa vášho zadania.

Prosím kontaktujte nás na našej linke, prípadne mailom alebo vyplnením krátkeho dotazníku.

Práce štandardne zahrnuté v cene bežného upratovania:

Práce za príplatok nad rámec štandardného upratovania:

Kancelárie

umytie tvrdých podláh

vysávanie kobercov

odstránenie prachu z kancelárskeho nábytku a iných voľných plôch

základné vyčistenie PC techniky zvonku

poutieranie dvier a zárubní

vyčistenie sklenných povrchov mimo okien

vysypanie smetného koša

Kuchynky

vloženie riadu do umývačky

poukladanie riadu do poličiek

vonkajšie utretie kuchynských spotrebičov

vyčistenie drezu

vysypanie smetného koša

doplnenie tekutého mydla

povysávanie kobercov

umytie tvrdej podlahy

Sociálne zariadenia

vyčistenie a dezinfekcia toaliet

vyčistenie a dezinfekcia pisoárov

doplnenie hygienických potrieb

vyčistenie umývadiel

preleštenie zrkadiel

umytie podlahy

vysypanie smetného koša

Kuchynky

umývanie riadu ručne

vyčistenie spotrebičov zvnútra

umývanie okien

Sociálne zariadenia

umývanie okien

čistenie a dezinfekcia parou