E-POHOVOR

Zháňam prácu na pár hodín týždenne

Samozrejme máme pracovné miesta, kde môžete upratovať len v určité dni, niekoľko hodín, alebo skoro ráno prípadne neskôr večer. Toto je vhodné ako doplnenie príjmu k vášmu hlavnému pomeru, na materskej, popri štúdiu a pod.

Chcem pracovať u vás na plný úväzok

Uchádzačom, ktorí majú záujem pracovať na plný úväzok túto možnosť samozrejme vieme ponúknuť. Podmienkou je 1-2 mesačné vyskúšanie a osvečenie uchádzača v praxi.

Akú formu pracovného vzťahu ponúkate

Môžete pracovať na dohodu, skrátený alebo plný úväzok. Ak ste živnostník môžete byť náš dodávateľ služieb na zmluvu.

Čo musím urobiť ak chcem pre vás pracovať

Výberový proces je rýchly a jednoduchý. Prvým krokom je absolvovanie e – Pohovoru uvedeného nižšie, ak nám váš profil vyhovuje nasleduje: osobné interview, preverenie vašej bezúhonnosti, podpísanie zmluvy, školenie a nástup do práce pod vedením supervízora. Po zapracovaní a splnení našich požiadaviek na kvalitu práce začínate pracovať samostatne alebo v tíme.

Vitajte na e – Pohovore spoločnosti Cleanlux

Absolvovanie nášho elektronického pohovoru je prvým a dôležitým krokom pre získanie pracovného miesta upratovačkyv našej spoločnosti. Venujte nám preto 5 – 10 minút a prosím odpovedajte na vstupné otázky. Veríme, že Váš profil bude vyhovovať našim kritériam na obsadzované miesta a budeme Vás následne osobne kontaktovať s našou ponukou práce.  Pomocník pre vypĺňanie

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z.

Odoslaním tohto Dotazníka, v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v Dotazníku uchádzača súvisiacich s hľadaním práce spoločnosti CLEANLUX spol. s r.o. prostredníctvom stránky www.cleanlux.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.