COVID-19

IMPLEMENtÁCIA OPATRENÍ do PRAXE

Opatrenia u našich pracovníkov na strane klienta

Interné opatrenia COVID-19

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia Covid-19 naša spoločnosť zaviedla dôsledné opatrenia v procesoch upratovania a to na strane klientov a tiež našich pracovníkov.

Opatrenia boli vypracované na základe:

  1. aktuálne platných opatrení a odporúčaní vydaných vládou SR, MZ SR a hlavným hygienikom
  2. COVID-19 guidelines od medzinárodných výrobcov čistiacej chémie 
  3. priebežne aktualizovaných poznatkov o koronavíruse a jeho vlastnostiach z odborných medzinárodných štúdií

Náš záväzok voči klientom

V dnešnej závážnej situácii si plne uvedomujeme našu zmenenú úlohu a nové, zásadné potreby a očakávania našich klientov. Prioritou sa jednoznačne stáva zabezpečenie profesionálneho čistenia vašich priestorov na pravidelnej a doplnkovej báze. Chceme vás ubezpečiť, že urobíme maximum, aby sme implementáciou aktuálne odporúčaných dezinfekčných postupov a techník prispeli k zníženiu možnosti kontaktného šírenia koronavírusu vo vašej firme či už počas samotnej pandémie alebo pri jej doznievaní. 

Zodpovednosť voči pracovníkom

Naši pracovníkov sme vybavili respirátormi FFP2 bez filtra, ochrannými rúškami, jednorazovými rukavicami a osobnými prostriedkami na báze 70% alkoholu. Zároveň boli pracovníci informovaní o bezpodmienečnej potrebe doržiavania predpísaných hygienických zásad v situácii hrozby infekcie koronavírusom. Boli zaškolení na aktualizované a rozšírené postupy čistenia pre Covid-19- Sú tiež povinní bezodkladne informovať o akejkoľvek okolnosti ako cestovateľská anamnéza blízkej osoby, nástup príznakov respiračného ochorenia, zvýšená teplota , strata chuti alebo čuchu

Firemné priestory a koronavírus

Koľko prežije vírus v interiéri ?

Špecializovaná štúdia o schopnosti koronavírusu prežiť na materiáloch v externom prostredí zistila pomerne znepokojujúce výsledky. Schopnosť vírusu prežívať dlhšie na povrchoch prispieva k jeho šíreniu formou možnej nakazy jednotlivca a to aj bez priameho kontaktu s nakazenou osobou.

Aká je odolnosť koronavírusu ?

Dobrá správa je, že koronavírus patrí medz tzv. obalené vírusy. Jeho obal tvorí lipidová vrstva, ktorú je možné vhodnou dezinfekciou pomerne jednoducho a efektívne narušiť a tým vírus eliminovať. Dôležité je však použiť vhodné prostriedky a postupy s preukázateľnou schopnosťou koronavírus SARS Cov 2 likvidovať.

Aké typy dezinfekcie fungujú ?

Proti koronavírusu a obalovaným vírusom všeobecne, efektívne funguje viac druhov dezinfekcie. Preferovanými sú prípravky s obsahom 70% alkoholu , peroxidu vodíka, na báze chlóru, alebo s inovatívnymi polymérami. V osobnej hygiene je účinné použitie gélov s alkoholom ale tiež umývanie rúk mydlom správnym spôsobom.

Prežívanie Sars CoV-2

Zdroj: N van Doremalen, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine.

Vzduch
Areosól

1
hodiny

Kartón
Papier

12
hodín

Plast

48
hodín

Oceľ

36
hodín

Cenník plošnej dezinfekcie

Elektrostatické fogovanie

firemných a kancelárskych priestorov
95 od
  • všetky exponované dotykové plochy
  • kľučky , madlá,
  • kusový koberec s dlhým vlasom € 2,10
cena / m2