COVID-19

IMPLEMENtÁCIA OPATRENÍ do PRAXE

Opatrenia

Interné opatrenia COVID-19

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia Covid-19 naša spoločnosť zaviedla dôsledné opatrenia v procesoch upratovania a dezinfekcie a to na strane klientov a tiež našich pracovníkov.

Opatrenia boli vypracované na základe:

  1. aktuálne platných opatrení a odporúčaní vydaných vládou SR, MZ SR a hlavným hygienikom
  2. COVID-19 guidelines od medzinárodných výrobcov dezinfekčnej chémie 
  3. priebežne aktualizovaných poznatkov o koronavíruse a jeho vlastnostiach z odborných medzinárodných štúdií

Náš záväzok voči klientom

V dnešnej závážnej situácii si plne uvedomujeme našu zmenenú úlohu a nové, zásadné potreby a očakávania našich klientov. Prioritou sa jednoznačne stáva zabezpečenie profesionálnej dezinfekcie vašich priestorov na pravidelnej a doplnkovej báze. Chceme vás ubezpečiť, že urobíme maximum, aby sme implementáciou aktuálne odporúčaných dezinfekčných postupov a techník prispeli k zníženiu možnosti kontaktného šírenia koronavírusu vo vašej firme či už počas samotnej pandémie alebo pri jej doznievaní. Naša spoločnosť disponuje najmodernejšou technikou a dezinfekčnými prostriedkami určenými na elimináciu coronavírusu CoV-2

Zodpovednosť voči pracovníkom

Naši pracovníkov sme vybavili respirátormi FFP2 bez filtra, ochrannými rúškami, jednorazovými rukavicami a osobnými dezinfekčnými prostriedkami na báze 70% alkoholu. Zároveň boli pracovníci informovaní o bezpodmienečnej potrebe doržiavania predpísaných hygienických zásad v situácii hrozby infekcie koronavírusom. Boli zaškolení na aktualizované a rozšírené dezinfekčné postupy pre Covid-19- Sú tiež povinní bezodkladne informovať o akejkoľvek okolnosti ako cestovateľská anamnéza blízkej osoby, nástup príznakov respiračného ochorenia, zvýšená teplota , strata chuti alebo čuchu.

Firemné priestory a koronavírus

Koľko prežije vírus v interiéri ?

Špecializovaná štúdia o schopnosti koronavírusu prežiť na materiáloch v externom prostredí zistila pomerne znepokojujúce výsledky. Schopnosť vírusu prežívať dlhšie na povrchoch prispieva k jeho šíreniu formou možnej nakazy jednotlivca a to aj bez priameho kontaktu s nakazenou osobou.

Aká je odolnosť koronavírusu ?

Dobrá správa je, že koronavírus patrí medz tzv. obalené vírusy. Jeho obal tvorí lipidová vrstva, ktorú je možné vhodnou dezinfekciou pomerne jednoducho a efektívne narušiť a tým vírus eliminovať. Dôležité je však použiť vhodné prostriedky a postupy s preukázateľnou schopnosťou koronavírus SARS Cov 2 likvidovať.

Aké typy dezinfekcie fungujú ?

Proti koronavírusu a obalovaným vírusom všeobecne, efektívne funguje viac druhov dezinfekcie. Preferovanými sú prípravky s obsahom 70% alkoholu , peroxidu vodíka, na báze chlóru, alebo s inovatívnymi polymérami. V osobnej hygiene je účinné použitie gélov s alkoholom ale tiež umývanie rúk mydlom správnym spôsobom.

Prežívanie Sars CoV-2

Zdroj: N van Doremalen, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine.

Vzduch
Areosól

1
hodiny

Kartón
Papier

12
hodín

Plast

48
hodín

Oceľ

36
hodín

Cenník plošnej dezinfekcie

Elektrostatické fogovanie

firemných a kancelárskych priestorov
95 od
  • všetky exponované dotykové plochy
  • kľučky , madlá,
  • kusový koberec s dlhým vlasom € 2,10
cena / m2