Cenová ponuka

Upratovanie firiem

Vypracovanie korektnej cenovej ponuky na upratovacie služby sa uskutočňuje na základe fyzickej obhliadky vašich kancelárskych a firemných priestorov. Výmera priestorov je dôležitý ukazovateľ pre cenotvorbu, ale ovplyvňujú ju mnohé ďalšie faktory ako obsadenosť firmy pracovníkmi, typy podlahových plôch, samotné zariadenie nábytkom, počet sociálnych zariadení a pod.

Prosím kontaktujte nás na našej linke, prípadne mailom alebo vyplnením krátkeho dotazníku.

Obhliadka

Flexibilne sa prispôsobíme vami navrhnutému času a termínu obhliadky. Zisťujeme len podstatné informácie potrebné pre kvalitné vypracovanie ponuky, tak aby sme vašich kolegov čo najmenej vyrušovali. Doba obhliadky sa pohybuje 5 – 30 minút podľa veľkosti objektu.

Upratovací plán

Na základe získaných údajov a upresnení z obhliadky vám vypracujeme náš návrh profesionálneho upratovacieho plánu ktorý obsahuje: optimálnu frekvenciu, navrhovaný časový fond, podrobný popis pracovných činností pre efektívne upratovanie a to v detailnom členení podľa priestorov objektu.

Ponuka

Najneskôr do 3 pracovných dní obdržíte od nás obchodnú ponuku na pravidelné upratovacie služby vrátane relevantných referencií našich dlhročných zákaznikov. V prípade akceptácie podmienok pripravíme kompletné zmluvné podklady, prípadne ešte prechádzame s klientom zapracovanie eventuálnych návrhov k ponuke.

Práce štandardne zahrnuté v cene bežného upratovania:

Kancelárie

umytie tvrdých podláh

vysávanie kobercov

odstránenie prachu z kancelárskeho nábytku a iných voľných plôch

základné vyčistenie PC techniky zvonku

poutieranie dvier a zárubní

vyčistenie sklenných povrchov mimo okien

vysypanie smetného koša

Kuchynky

vloženie riadu do umývačky

poukladanie riadu do poličiek

vonkajšie utretie kuchynských spotrebičov

vyčistenie drezu

vysypanie smetného koša

doplnenie tekutého mydla

povysávanie kobercov

umytie tvrdej podlahy

Sociálne zariadenia

vyčistenie a dezinfekcia toaliet

vyčistenie a dezinfekcia pisoárov

doplnenie hygienických potrieb

vyčistenie umývadiel

preleštenie zrkadiel

umytie podlahy

vysypanie smetného koša

Práce nad rámec bežného upratovania:

Kuchynky

umývanie riadu ručne

vyčistenie spotrebičov zvnútra

umývanie okien

Sociálne zariadenia

umývanie okien

čistenie a dezinfekcia parou